novembris, 1554. gads. Turaidā uzturas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms


Turaidā uzturas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms, kurš uzraksta vēstuli Prūsijas hercogam un dod lēni pēc žēlastības tiesībām Johanam Rozenam no Lielstraupes.

    Diena vēsturē