Konferences ziņojumu krājums „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100” Rīga: Jumava, 2014, – 128 lpp.


Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim -100: 2013. Gada 29. Augusta starptautiskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība JUMAVA, 2014, 128 lpp., latviešu un angļu val., ISBN 9-789934-116995

Uzrunas: Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis, Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas prezidents Bengts Kilsbergs, Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Ziņojumi: Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne „Arheoloģiskā izpēte un muzeja ekspozīcijas”; Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis „Arheoloģiskie izrakumi Turaidas pilī Jāņa Graudoņa vadībā”; Dr. hist. h. c., LU Latvijas vēstures institūta pētniece Zigrīda Apala „Divu arheologu sadarbība viduslaiku piļu pētniecībā”; Dr. hab. hist. Ēvalds Mugurēvičs „Arheologs Jānis Graudonis dzīvē un zinātniskajā darbā”; Turku Muzeju centra (Somija) arheologi Aki Pihlman un Riikka Saarinen „Izrakt, iekonservēt un izstādīt – no izrakumu bedres līdz ekspozīcijas vitrīnai”; Dr. hist., Nīborgas pils muzeja (Dānija) pētnieks Janus Møller Jensen „Nīborgas (Nyborg) pils un pilsētas potenciāls pasaules kultūras mantojuma kontekstā. Kā vēsturi padarīt nozīmīgu”; Traķu Vēstures muzeja (Lietuva) arheologi Ugnius Budvydas un Tomas Petrauskas „Pils muzejs kā vēsturiskā mantojuma popularizēšanas līdzeklis”; Dr. archaeol., Redingas (Reading) Universitātes (Lielbritānija) Arheoloģijas fakultātes pētnieks Aleks Pluskowski „Krusta karu ekoloģija: Baltijas reģiona pakļaušanas, kolonizācijas un kristianizācijas ietekme uz vidi”; Dr. hist., asoc. prof., Ventspils muzeja direktora vietnieks Armands Vijups „Ziemeļkurzemes vēsturisko laiku apbedījumu vietas un Ventspils muzejs”; Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis „Jāņa Graudoņa devums Latvijas senvēstures izpētē”.

    Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas