4. decembris, 1551. gads. Turaidā uzturas Rīgas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms.

Rīgas arhibīskaps Vilhelms 1551.gada 4. decembrī Turaidā rakstavēstuli Rīgas rātei ar lūgumu sniegt ziņas par cīņai pret maskaviešiem pieejamo bruņinieku un karakalpu skaitu

  Diena vēsturē  

4. decembris, 1544. gads. Rīgas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms uzturas Turaidā

1544. gada 4.decembrī Rīgas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms uzturas Turaidā un raksta vēstuli savam brālim Prūsijas hercogam.

  Diena vēsturē  

19. decembris, 1481. gads. Trešdienā pirms Ziemassvētkiem – sākas karš starp rīdziniekiem un Vācu ordeņa Livonijas atzaru

1481.gada 19.decembrī  - trešdienā pirms Ziemassvētkiem -  sākas karš starp rīdziniekiem un Vācu ordeņa Livonijas atzaru, kas brīžiem skar arī arhībīskapijas pilis.  Livonijas mestrs kara gairā sapulcina savus padotos no visas zemes un slepeni pārved no Vīlandes, Cēsīm, Turaidas, Siguldas …

  Diena vēsturē  

18. decembris, 1779. gads. Turaidas muižas īpašnieks barons Otto Vilhelms fon Budbergs zemniekam Andrejam Namšķem un arī viņa pēcnācējiem izsniedz brīvlaišanas rakstu

Turaidas muižas īpašnieks barons Otto Vilhelms fon Budbergs zemniekam Andrejam Namšķem un arī viņa pēcnācējiem izsniedz brīvlaišanas rakstu. Andreja Namšķes dēls Johans, izmantojot tiesisko situāciju, tiek pieņemts Rīgas nastu nesēju jeb liģeru cunftē.

  Diena vēsturē  

15. decembris, 1935. gads. Iesvēta jaunuzcelto Turaidas skolu, kas atrodas mežā starp Turaidu un Inciemu

Iesvēta jaunuzcelto Turaidas skolu, kas atrodas mežā starp Turaidu un Inciemu.

  Diena vēsturē  

7. decembris, 1570. gads. Turaidas karaliskie komisāri Minsters, Ikšķils, Koškils, Rozens un Nīderlands izdod lēmums robežu strīdā starp Turaidas pilsnovadu un doktoru Zahariju Stopiju.

Turaidas karaliskie komisāri Minsters, Ikšķils, Koškils, Rozens un Nīderlands izdodlēmumsrobežu strīdā starp Turaidas pilsnovadu un doktoru Zahariju Stopiju.

  Diena vēsturē  

11., 12. decembris, 1556. gads. Turaidas pilī apcietinājumā atrodas Rīgas arhibīskapa Vilhelma koadjutors – Meklenburgas hercogs Kristofs

Turaidas pilī pie apcietinātā arhibīskapa koadjutora Meklenburgas Kristofa ierodas Dānijas karaļa Kristiana III sūtņi Otto Krumpe, Ēriks Krābe un Johans Straube. Dānijas karaļa Kristiana III sūtņi Otto Krumpe, Ēriks Krābe un Johans Straube Turaidā 1556.gada 11.decembrī raksta Prūsijas hercogam Albrehtam …

  Diena vēsturē  

pēc 10. decembra, 1458. gads. uz Turaidu dodas Rīgas pārstāvji, lai piedalītos sarunās starp Rīgas arhibīskapu Silvestru Stodevešeru un Rīgas pilsētu

1458.gada beigās, pēc 10.decembra, uz Turaidu dodas Rīgas pārstāvji, lai piedalītos sarunās starp Rīgas arhibīskapu Silvestru Stodevešeru un Rīgas pilsētu,  par ko piezīme Rīgas  izdevumu grāmatā jeb ķemerejas reģistros: Rīgas rakstvedis Helevēgs dodas uz Turaidu pie arhibīskapa, kas Rīgas pilsētai …

  Diena vēsturē  

9. decembris, 1381. gads. Rīgas arhibīskaps Johans IV aicina uz tiesu Turaidā

1381.gada 9.decembrī  Rīgas arhibīskaps Johans IV aicina uz tiesu Turaidā. Viņš pavēl visiem Rīgas, Tartu, Tallinas, Kurzemes un Sāmsalas bīskapiju garīdzniekiem saskaņā ar pāvesta Urbāna VI 1381.gada 5.jūlija bullu, piedraudot ar ekskomunikāciju, uzaicināt bijušo Sāmsalas baznīcas domkungu Hermani Bolni (Hermannum …

  Diena vēsturē  

7. decembris, 2000. gads. Konkursā „Koka būves Latvijā 2000” Turaidas muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja atzīta par vislabāk saglabāto un restaurēto koka būvi

Konkursā „Koka būves Latvijā 2000” Turaidas muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja atzīta par vislabāk saglabāto un restaurēto koka būvi.

  Diena vēsturē