Grāmata bērniem “Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grāmata”

Grāmata bērniem “Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grāmata”. Izdevējs: Turaidas muzejrezervāts, māksliniece Una Leitāne; iespiests SIA “Masterprint”, 20. lpp.,  2016. ISBN 978-9934-8524-1-1 Grāmatas mērķauditorija ir 3 – 7 gadus veci bērni. Grāmatas galvenais varonis ir Dāvids, kura prototips atrodams, …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Katalogs “Turaidas pilī arheoloģiskajos izrakumos atrastās monētas. 2., 11. – 19. gadsimts”

Katalogs “Turaidas pilī arheoloģiskajos izrakumos atrastās monētas. 2., 11. – 19. gadsimts”. Rīga: izdevniecība Zinātne, 2016. – 143. lpp. Sastādītāja Tatjana Berga. Priekšvārds – Anna Jurkāne. ISBN 978-9934-549-12-0 Turaidas muzejrezervāta izdotajā katalogā informācija publicēta latviešu un angļu valodās. Izdevums sastāv …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā”

Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā. 3. gadu tūkstotis pr. Kr. – 13. gadsimta pirmā puse”, Rīga: izdevniecība Zinātne, 2015. – 191. lpp. Sastādītāja Ligita Beitiņa. Zinātniskais redaktors Dr.hist. Guntis Zemītis. ISBS 978-9984-879-96-3 Turaidas muzejrezervāta izdotajā Baltu …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Jaunums! Ceļvedis. Burg Treiden 800. Geschichte und Gegenwart

Ceļvedis „Burg Treiden 800. Geschichte und Gegenwart“ (Turaidas mūra pils 800 gadi. Vēsture un mūsdienas). Turaidas muzejrezervāts, Turaida: apgāds Mantojums, 56. lpp., 2015. Teksta autors ”Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts”. Tulkojums vācu valodā: Evija Pumpuriņa. Dizains: Turaidas muzejrezervāts, Nauris …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti     , ,  

Jaunums! Katalogs “Turaidas pils 13. – 17. gadsimta būvkeramika”

Katalogs “Turaidas pils 13. – 17. gadsimta būvkeramika”. Sastādītāja Ieva Ose. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. 175.lpp., latviešu un angļu valodās, ISBN 978-9984-824-39-0 Mākslas vēsturnieces, dr.hist. Ievas Oses un Turaidas muzejrezervāta sagatavotais katalogs “Turaidas pils 13. – 17. gadsimta …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas  

Izdevums “Turaidas ziņas 1990 – 2002″, Rīga, 2014, – 390 lpp.

Izdevums “Turaidas ziņas 1990 – 2002″, 2014, – 390 lpp.ISBN 978-9934-14-392-2. Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes priekšvārds, Turaidas muzejrezervāta izdotās avīzes “Turaidas ziņas” laika posmā no 1992. gada līdz 2002. gadam. Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes priekšvārds: Turaidas muzejrezervāta izdevuma …

  Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Konferences ziņojumu krājums „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100” Rīga: Jumava, 2014, – 128 lpp.

Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim -100: 2013. Gada 29. Augusta starptautiskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība JUMAVA, 2014, 128 lpp., latviešu un angļu val., ISBN 9-789934-116995 Uzrunas: Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis, Baltijas jūras reģiona piļu un …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas  

Dokumentu krājums – Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos

Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos. Sastādītāja Vija Stikāne. Rīga: Zinātne, 2014. 384 lpp, latviešu val., kopsavikums angļu val., ISBN 978-9984-879-66-6. Dokumentu krājuma zinātniskais redaktors Ilgvars Misāns (LU Vēstures un filozofijas fakultāte), zinātniskais konsultants un vācu valodas redaktors Kārlis Zvirgzdiņš (Latvijas Valsts …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Turaidas pilij 800  

Ceļvedis „Turaidas mūra pils 800 gadi. Vēsture un mūsdienas”

Ceļvedis „Turaidas mūra pils 800 gadi. Vēsture un mūsdienas”. Turaidas muzejrezervāts, Turaida: apgāds Mantojums, 56. lpp., 2014. Teksta autors ”Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts”. Dizains: Turaidas muzejrezervāts, Nauris Dainis. Grāmatā izmantoti fotoattēli no Turaidas muzejrezervāta krājuma, Alberta Linarta, Viļņa …

  Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Turaidas pilij 800  

Rīgas pilsētas tipogrāfa Nikolausa Mollīna 1593. gadā iespiestais „Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē- godātās rātes atjaunotais kāzu un apģērbu nolikums”. Faksimilizdevums, tulkojums no agrās jaunaugšvācu valodas un zinātniskie komentāri., 2014. gads.

Izdevums sastāv no divām daļām – faksimilizdevuma agrajā jaunaugšvācu valodā un tulkojuma, zinātniskajiem komentāriem latviešu valodā 175. lapaspušu apjomā, ar komentāru kopsavilkumiem vācu, angļu un krievu valodā. Izdevējs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts. Faksimils iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”, …

  Publikācijas, Publikācijas un raksti