Katalogs „Turaidas pils 16.–18.gadsimta krāsns keramika”, Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013. – 111 lpp.

Mākslas vēsturnieces, dr.hist. Ievas Oses un Turaidas muzejrezervāta un  sagatavotais katalogs „Turaidas pils 16.–18.gadsimta krāsns keramika” sastāv no Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes priekšvārda, tekstuālās daļas ar Dr. hist. I. Ose Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos iegūto krāsns podiņu raksturojumu, kataloga …

  Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Konferences ziņojumu krājums “Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175.” Rīga: Zinātne, 2012, – 80 lpp.

Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175: 2012. gada 28. aprīļa konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2012, 80 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. ISBN 978-9984-879-28-4 Uzrunas: Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, …

  Publikācijas  

Katalogs “Krimuldas Raganas depozīts”, Rīga: apgāds Zinātne, 2012. – 95 lpp.

Turaidas muzejrezervāta sagatavotais katalogs „Krimuldas Raganas depozīts” – Gaujas lībiešu sudraba rotas un monētas. 10. -13. gadsimts – sastāv no Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes priekšvārda, tekstuālās daļas ar laikmeta un depozīta vēstures skaidrojumu, sudraba monētu un rotu vispārēju raksturojumu, …

  Publikācijas  

Ceļvedis. Turaidas vēsturiskais centrs. Turaidas muzejrezervāts, Rīga: Apgāds Mantojums, 2011. – 160 lpp.

Teksta autors: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts. Grāmatā izmantoti attēli no Turaidas muzejrezervāta krājuma, Alberta Linarta, Daiņa Bruģa u.c. autoru fotogrāfijas, kā arī materiāli no Turaidas muzejrezervāta zinātniskā arhīva un LU Akadēmiskās bibliotēkas. Ceļvedis sniedz priekšstatu par Turaidas …

  Publikācijas  

Rakstu krājums “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”, 2009. gads

Pa somuguru pēdām Baltijas jūras krastā: 2009.gada 23. aprīļa starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2009, 87 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs,TMR direktore Anna Jurkāne. Referāti: • Guntis Zemītis, …

  Publikācijas     ,  

Jānis Graudonis “Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts”, 2008. gads

Grāmata „Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts” sniedz samērā pilnīgu ieskatu Jāņa Graudoņa mūžā un centienos – gan ar viņa paša atmiņu pirmpublicējumu, gan ar laikabiedru vērtējumiem, gan ar J. Graudoņa apzināto arheoloģijas pieminekļu sarakstu un darbu bibliogrāfiju. Šī grāmata …

  Publikācijas     ,  

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata, 2007. gads

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata – Rīga, 2007.- 167.lpp. Izdevums tapis kā notikumu apskats, kurā aplūkota novada un tā trīs vēsturisko centru – Turaidas, Siguldas un Krimuldas – vēsture no 11.gadsimta līdz mūsu dienām. Desmit nodaļās hronoloģiski sakārtoti Siguldas …

  Publikācijas     , ,  

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts “Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”, 2007. gads

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts „Turaidas pils arhitektūra 13.-17.gadsimts” – Latvijas vēstures institūts apgāds, Rīga, 2007.- 163 lpp Grāmata ir stāsts par vienas no trim Siguldas viduslaiku pilīm – Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un …

  Publikācijas     , ,  

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts, 2006. gads

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts – foto: A.Linarts, 2006.

  Publikācijas     , , ,  

Kristietības ienākšana Līvzemē, 2005. gads

Kristietības ienākšana Līvzemē: 2005.gada 9.jūnija Zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, TAPALS, 2005,63 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Krimuldas ev. Lut. Draudzes mācītājs A.Rāviņš. Referāti: • Eva Eihmane, Mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, „Baltijas …

  Publikācijas     , , ,