Arheoloģiski izrakumi Turaidas senajā ķieģeļu cepļa vietā

Turpinot Turaidas muzejrezervāta izpētes tēmu, kas paredz arī apkārtnē esošo un iespējamo vēstures pieminekļu detalizētu izpēti, 2014. gadā tika veikti atkārtoti izrakumi Turaidas Jāņkalnā, ar nolūku konstatēt senākā Turaidas ķieģeļu cepļa atrašanās vietu. Kalns atrodas Turaidas muzejrezervāta teritorijā ap puskilometru …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Iedzīvotāju izceļošana no Turaidas pagasta (no 1816. līdz 1914. gadam)

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei 2018. gadā, Turaidas muzejrezervāts, pamatojoties uz pētniecības tēmu „Klaušinieks, saimnieks, pilsonis”, uzsācis darbu pie ekspozīcijas „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” sagatavošanas. Ekspozīcijas mērķis ir atklāt, kā …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Turaidas pils ķieģeļi

Gaujas senielejas augstajā labajā krastā jau 800 gadus paceļas majestātiska celtne – Turaidas pils. Livonijas Indriķa hronikā lasāms, ka Turaidas pili 1214. gadā krustneši cēla Rīgas bīskapam Albertam, bet par nocietinājuma būvmateriāliem nav minēts ne vārda. Laimīgā kārtā tie ir …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Akcija „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”. 18. stāsts – Romānikas stila meklējumi Turaidas pils galvenajā tornī

Turaidas muzejrezervāts turpina akciju „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”, kas notiks visa gada garumā. Akcijas mērķis ir aicināt muzeja apmeklētājus pievērst uzmanību senlietām, kas atrastas pilī vai attaino pili un ar to palīdzību …

  Jaunumi, Raksti, Turaidas pilij 800     , , ,  

Lāčplēša Kara ordenis Turaidas muzejrezervāta krājumā

III šķiras Lāčplēša Kara ordenis Nr. 2072 1928. gada 1. novembrī piešķirts „Zaļās armijas” karalaika ierēdnim Kārlim Degterim Jāņa dēlam. Kārlis Degters dzimis 1896. gada 3. maijā Druvienas pagastā. 1914. gadā beidzis Bulduru dārzkopības skolu. 1919. gada martā iestājies nacionālo …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Es vēlos mājās pārnākt …

Latviešu tautas morālā spēka avoti vienmēr bijušas stiprās ģimenes, ciešās dzimtu saites un bagātās tradīcijas. Daudz tādu bijis arī Turaidā. Diemžēl Otrā pasaules kara, emigrācijas un pēckara represiju vētras postījušas un retinājušas kādreiz tik kuplos ciltskoku zarus. Šodien no dažām …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Akcija „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”. 17. stāsts – Turaidas pils cirkulis un viduslaiku praktiskā ģeometrija

Turaidas muzejrezervāts turpina akciju „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”, kas notiks visa gada garumā. Akcijas mērķis ir aicināt muzeja apmeklētājus pievērst uzmanību senlietām, kas atrastas pilī vai attaino pili un ar to palīdzību …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti, Turaidas pilij 800  

Vija Stikāne. Fogtu statuss Rīgas bīskapijā un arhibīskapijā

Turaidas muzejrezervāta Krājuma un ekspozīciju daļas vadītājas Vijas Stikānes raksts “Fogtu statuss Rīgas bīskapijā un arhibīskapijā” Latvijas vēstures institūta žurnālā 2014. gada Nr 1 (90)  

  Raksti  

Akcija „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”. 14. stāsts – Tabakas dūmi Turaidas pilī

Turaidas muzejrezervāts turpina akciju „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”, kas notiks visa gada garumā. Akcijas mērķis ir aicināt muzeja apmeklētājus pievērst uzmanību senlietām, kas atrastas pilī vai attaino pili un ar to palīdzību …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti, Turaidas pilij 800  

Akcija „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”. 13. stāsts – Turaidas pils akas grodi

Turaidas muzejrezervāts turpina akciju „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”, kas notiks visa gada garumā. Akcijas mērķis ir aicināt muzeja apmeklētājus pievērst uzmanību senlietām, kas atrastas pilī vai attaino pili un ar to palīdzību …

  Jaunumi, Raksti, Turaidas pilij 800