Akcija „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”. 12. stāsts – Turaidas pils ķieģeļi ar dzīvnieku pēdu nospiedumiem

Turaidas muzejrezervāts turpina akciju „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi un notikumus caur pils priekšmetu stāstiem!”, kas notiks visa gada garumā. Akcijas mērķis ir aicināt muzeja apmeklētājus pievērst uzmanību senlietām, kas atrastas pilī vai attaino pili un ar to palīdzību …

  Raksti, Turaidas pilij 800  

Digitalizēts Turaidas vēstures senākais stāsts

Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas Turaidas pilī papildina četras digitālas programmas, kas sniedz iespēju dziļāk iepazīt viduslaiku un jaunāko laiku vēsturi. Šovasar apmeklētājiem nodots arī Turaidas senākās vēstures digitalizēts vēstījums ekspozīcijā „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” atklāta 2009. …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

„Svētā Anna trijatā” – skulptūra ar Kristus bērna māti un vecmāmiņu

Gada nogalē Turaidas muzejrezervāta krājumā nonāca ilggadējā Turaidas pils pētnieka arhitekta Gunāra Jansona (1928 – 2013) mantojums, kuru veido vairāk nekā simts senatnes artefaktu, kurus sava mūža laikā Gunārs Jansons paglābis no iznīcības, restaurējis un saglabājis. Viens no interesantiem kolekcijas …

  Raksti  

Turaidas klaušu muiža un zemnieks Vidzemes kontekstā (1804. – 1816. g.)

Nākošajā – 2014. – gadā apritēs 210 gadi kopš Vidzemes zemnieku Nolikuma publicēšanas (1804. gada 20. februārī). Tā mērķis bija latviešu un igauņu zemnieku juridiskā statusa izmaiņa no beztiesiska dzimtcilvēka uz t. s. „brīvo zemkopi”, un tas sagatavoja pretrunīgi vērtēto …

  Raksti     , , , ,  

Dokumenti par Turaidu Tallinas pilsētas arhīvā

Rakstīto vēstures dokumentu izpēte ir būtisks posms kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Arheoloģiskā izpēte ir pamatā Turaidas mūra pils būvvēstures stāstam, bet rakstiskās liecības par pils ikdienu un politiskās, sociālās, kultūras vēstures lappusēm diemžēl ir visai skopas, jo pils pārvaldnieku un zemeskungu …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Top digitālā programma par Gaujas lībiešu kultūras mantojumu

Sateseles pilskalna vēstures liecības Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas šobrīd papildinātas ar četrām digitālajām programmām, kuras sniedz padziļinātu ieskatu par viduslaiku un jauno laiku vēsturi. Šogad ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu uzsākts projekts, kas saistīts ar Turaidas senākās vēstures digitalizāciju. Projektu …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Turaidas Lielais Kristaps – sena dziesma jaunās skaņās

Atzīmējot Turaidas pils arheoloģisko izrakumu vadītāja profesora Jāņa Graudoņa (1913–2005) simtgadi, Turaidas muzejrezervāts augustā prezentēja tikko iznākušo katalogu „Turaidas pils 16.–18. gadsimta krāsns keramika” un atklāja krājuma izstādi „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija”. Starp restaurētajiem Turaidas pils krāsns podiņiem …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Arheoloģisko izrakumu rezultāti Turaidas Jāņkalnā

No šā gada 1. līdz 27. jūlijam Turaidas Jāņkalnā tika veikti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi.  Par to jau rakstīts Siguldas Avīzē (sk. 2013., Jūlijs, Nr. 7., 22.lpp.). Arheoloģiskās izpētes darbu organizēja Turaidas muzejrezervāts, kas kopā ar Siguldas novada domi finansēja izrakumu …

  Aktuāli, Jaunumi, Raksti  

Atradums Nacionālajā bibliotēkā

Meklējot materiālus par Turaidas muižu 19. gadsimta I pusē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, etnogrāfa Matīsa Siliņa* fondā tika atrasta „Goda-Grāmata”, kas rakstīta „Turraidas muižas valsts tiesnešam Kalna-Bisniek Jāņam”, ka tas tajos 3 gados, „kamēr šo Ammatu …

  Raksti  

Top vēstures avotu publikācija „Turaida 13.–16.gs. dokumentos”

Turaidas pils komplekss ir arhitektūras un vēstures piemineklis, kas tiek plaši un padziļināti pētīts. Arheologu, vēsturnieku, restauratoru, muzeja speciālistu ieguldītais darbs daudzu gadu garumā dod augļus, un Turaidas muzejrezervāts ir starp apmeklētākajiem kultūrtūrisma objektiem Latvijā. Novērtējot Turaidas sakopto kultūrvidi, būves …

  Raksti