Turaidas vecākie un dižākie koki

“Dižkoki ir sevišķi veci un resni koki, kam ir liela zinātniskā, kultūrvēsturiskā un estētiskā nozīme. Tie ir Latvijas ainavas sastāvdaļa, izcils tā skaistuma elements un nacionālais lepnums” – tā 1974. gadā rakstīja izcilais Latvijas koku pazinējs un pētnieks S. Saliņš …

  Raksti  

Uzvārdu došana Siguldas pilsmuižas zemniekiem

Cilvēka identitātes veidošanā nozīmīga loma ir uzvārdam, jo tajā nosacīti iekodēta dzimtas un etniskās piederības vēsture. Katrai tautai uzvārdu veidošanās process bijis atšķirīgs. Latviešu zemniekiem līdz 19. gadsimtam bija tikai kristītais vārds, kuram kā atšķirības zīme tika pievienots sētas nosaukums. …

  Raksti  

Zemes noslīdenis Kubeseles pilskalnā

Aptuveni divsimt metrus uz dienvidiem no Krimuldas evanģeliski luteriskās baznīcas atrodas Krimuldas mācītājmāja, kas uzbūvēta uz dabīgi no trim pusēm norobežota paugura izvirzījuma. Tam ir vairākas pilskalna pazīmes – dabīga aizsardzība no Runtiņupītes un tās pieteku puses, ļoti stāvas, iespējams …

  Raksti  

Uzsākts projekts par unikālas grāmatas faksimila izdošanu

Turaidas muzejrezervāts 1981. gadā savā krājumā ieguva grāmatu „Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums. Rīgā 1593. gadā iespiedis Nikolauss Mollīns” („Eines Erbarn Raths der Königlichen Stadt Riga in Liefflandt/ Reformirte Kost und Kleider …

  Raksti  

Ko vēsta uz Turaidas krāsns podiņiem attēlotie evaņģēlisti

Turaidas pils ilggadējo izrakumu laikā prof. Jāņa Graudoņa vadībā (1913–2005) tika atrasti daudzi tūkstoši krāsns podiņu lausku. Sirmais arheologs vairs nepaspēja izpētīt un aprakstīt visus savus atradumus. Tā kā nākamgad tuvojas viņa simtgade, Turaidas muzejrezervāts to plāno atzīmēt ar senās …

  Raksti  

Māls – visa pirmsākums un pamats

Māls – viena no vissenākajām matērijām uz zemes – pieminēta daudzu tautu pasaules radīšanas mītos kā visa sākums un pamats. Zemes un cilvēku radīšanas brīnumā piedalās katrai tautai raksturīgās dievības vai visuma augstākie spēki. Somugru tautu mitoloģijā īpaši izplatīts ir …

  Raksti  

Turaidas Karātavkalns – sena teiku vieta

Turaidas apkārtne ir bagāta ar kultūrvēsturiskiem objektiem, kuri nesaraujami saistīti ar vēsturisku personu dzīvesstāstiem, kas iedvesmo cilvēku iztēli. Turaidas pils ir ne tikai lielisks apskates objekts krāšņā dabas ainavā, bet arī 13. gadsimta lībiešu valdnieka Kaupo un 17. gadsimta rakstveža …

  Raksti  

Pirms 450 gadiem Siguldā, Turaidā un Krimuldā

Latvijas vēsturē ir vairāki laika posmi, kas iezīmē robežu starp laikmetiem. Viens no tie ir „Livonijas sabrukums” 16. gs. vidū, kas vienlaicīgi ir arī Kurzemes un Zemgales hercogistes dzimšana un „poļu laiku” sākums Austrumlatvijā. Livonijas kara (1558–1582) laikā beidza pastāvēt …

  Raksti  

Turaidas Šveices mājas vēsture un izpēte

Gaujas senielejas nosaukums „Vidzemes Šveice” literatūrā ieviesies 19. gadsimta sākumā un ar to tiek apzīmēta Siguldas, Krimuldas un Turaidas apkārtne. Nosaukums visticamāk radies pateicoties A. Trihartam un J. Fišeram – vācu ceļotājiem. Viņi 19. gadsimta sākumā, apceļojot Siguldas apkārtni, salīdzināja …

  Raksti  

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībai 10 gadu jubileja

Turaidas pils atbalsta fonds tika dibināts 2002. gada 21. martā, 2005. gada 16. decembrī tas tika pārreģistrēts par biedrību. 2002. gadā fonds tika dibināts ar mērķi palīdzēt glābt mūsu latviešu kultūras pērli no sagrūšanas pavasara palu un noslīdeņa rezultātā. Radās …

  Raksti