Par Turaidu un apkārtni

Turaidas pilskalna avots Turaidas pilskalnā ir tā sauktais „avots”. Patiesībā tas nava avots, bet klintī izcirsta aka, kur pils virsaitis laikam aplenkšanas laikos būs glabājis ūdeni. Teika stāsta, ka kara laikos avotā noglabātas dārgas mantas un nauda, kuru sausajā vasarā …

  Leģendas un teikas     , ,  

Par Siguldu un apkārtni

Satezeles pilskalns Aiz Līvkalna bijusi līvu pils. Vecā karā, saka, kad siguldieši karojuši kopā ar turaidiešiem pret zviedriem, šo kalnu zviedri sanesuši ar cepurēm. Un dīvains tas arī izskatās – kā maizes klaips ieguldīts zemē, tur nav dabisku kalnu zeme, …

  Leģendas un teikas      

Par Krimuldu un apkārtni

Raganas krogs un priede Tur jau sen ir bijis krogs. No tām teikām, no tām raganām, no tā visa, kā te stāsta, ir te bijse tā ragana, kura tos Rīgā braucējus apbūrusi, tur visu to naudu apdzērusi, un ka viņu …

  Leģendas un teikas  

Par Gauju

Teika par Gauju Reiz Vells gribēš aizdambēt Gauju un sācis nest akmeņus un gāzt Gaujā iekšā. Vells jau bīš labu gabalu Gaujā sagāzis un nesis pēdīgo klēpi. Šis nu vai’s nebīš no Gaujas necik tālu, ka dziedāš gailis. Vells nosviedis …

  Leģendas un teikas     ,