Kolekcijas


Afišu un plakātu kolekcija

Afiša Latvijas valsts pastāvēšanas 20. gadu jubilejas pasākumam Sējā 1938. gada 18. novembrī. TMR 14666_3

Turaidas muzejrezervāta afišu un plakātu kolekcijā ir pāri par 400 vienībām, kas aptver laika posmu no 20. gadsimta 20. gadiem līdz mūsdienām. Plakātu kolekcijā ir vairāki vērtīgi mākslas darbi. Šeit jāpiemin Vitolda Kucina 1986. gadā darinātais plakāts „Turaida – muzejs” …

Apavu kolekcija

Tumši brūni šņorējami slidu zābaki ar pieskrūvējamām slidām. TMR 21786

Apavi ir nozīmīga cilvēka apģērba sastāvdaļa, kājas cilvēki apāvuši jau no senatnes. Pirmie apavi bija vienkārši no neģērētām ādām ar caurumiem malās, caur kuriem izvilktas tikpat vienkārši pagatavotas saites apava savilkšanai ap kāju. Mainoties laikiem, mainījušies apavi un materiāli, no …

Audio un video materiālu kolekcija

Audio un video materiālu kolekcija ir samērā neliela un arī aptvertais laika periods nav īpaši garš. Kopējais vienību skaits šajā kolekcijā ir tuvu pie 300 priekšmetiem. Vērtīgs ieguvums audio materiālu kolekcijā ir 12 skaņu plašu albūmi ar klasiskās mūzikas ierakstiem, …

Arheoloģijas kolekcija

Senlietas - savrupatradumi - no Turaidas „Pūteļu” kapulauka

Par krājuma arheoloģisko materiālu kolekcijas aizsākumu Turaidas muzejrezervātā (toreiz – vēl kā Siguldas novadpētniecības muzejam) var uzskatīt 1949. gada 26. jūnijā no Centrālā Valsts Vēstures muzeja (tagadējais – LNVM) deponētos divus akmens cirvjus – atrastus Inčukalna apkārtnē, taču pirmie dokumentāli …

Darba rīku kolekcija

„Singer” šujmašīna, ražota Zviedrijā 20. gadsimta 20. gados. TMR 14234

Turaidas muzejrezervāta krājumā darba rīku kolekcijā ir aptuveni 850 darba rīku, kuri gatavoti laika posmā no 19. gadsimta vidus līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem. Daudzi no šiem priekšmetiem caur gadsimtiem ir saglabājuši gan savu ārējo izskatu, gan pielietošanas veidu. …

Dokumentu kolekcija

Amatnieka kartei dāmu friziera amata veikšanai Tomašauskai Annai, izsniegta 1939. gadā, SM 5256

TMR krājuma dokumentu kolekcijā ir apmēram 4300 dažādi dokumenti, kas attiecas uz laika posmu no 18. gadsimta līdz mūsdienām. Kolekcijā sistematizēti personu dokumenti, kas ietver visdažādākos personu apliecinošos dokumentus, saistītus ar dzimšanu, iesvētīšanu, laulībām, darba gaitām, izglītības iegūšanu un ar …

Faleristika

LPSR lopkopības izstāde. Sigulda 1985. TMRplg 6017

Turaidas muzejrezervāta faleristikas kolekcijā uz 2014. gada 1. janvāri  ir 371priekšmeti –  ordeņi, medaļas, goda zīmes un nozīmītes. Liela daļa no nozīmēm ir suvenīrnozīmes – 160 krājuma vienības, kuras krājumā pamatā nonākušas padomju laikā, kad bija ļoti populāras un apmeklētāji …

Fotonegatīvu kolekcija

Muzeoloģijā informācijas fiksēšanai – dokumentēšanai, kā arī muzeja krājuma interpretēšanai un popularizēšanai tiek izmantota fotografēšana. Jau kopš fotografēšanas attīstības pirmsākumiem 19. gadsimta vidu speciālisti izmantoja dažādas formas, lai fiksēto attēlu saglabātu. Iesākumā tās bija filmu plates, bet jau 20. gadsimta …

Fotogrāfiju kolekcija

Siguldas teātra aktieri pēc lugas „Precības Ķipīšos” 1938. gada 31. decembrī, SM 4576

Turaidas  muzejrezervāta fotogrāfiju kolekcijā ir vairāk kā 7000 krājuma vienības, kas sadalītas tematiskās grupās – apakškolekcijās. Dabas ainava, dabas pieminekļi; ēkas, to grupas, interjeri; tehniskās būves; darba procesi; personu portreti; grupu portreti; kultūras un sadzīves tradīcijas. Katra no šīm lielajām …

Grāmatu kolekcija

„Visums un cilvēce”, enciklopēdisks izdevums krievu valodā;  izdots Sanktpēterburgā 1896.gadā.  SM 10906 : 1- :5

Turaidas muzejezervāta grāmatu kolekcija pārsniedz 3000 eksemplārus. Tajā atspoguļotas dažādas tēmas  – izglītība, vēsture, māksla, kultūra, senas rokasgrāmatas, vārdnīcas, ceļveži un reliģija. Liela daļa grāmatu saistītas ar arheoloģiju un aizvien ir pētniecības darba avots vēsturniekiem un vēstures studentiem. Kolekcijas senākās …