Kolekcijas


Izpētes materiāli

Turaidas muižas Pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas apmetuma fragments. TMR 22665

Turaidas muižas ēku izpētes gaitā iegūtie priekšmeti Turaidas muzejrezervāta krājumā  uz 2014. gada 1. janvāri ir 158 priekšmeti, kas iegūti Turaidas muižas ēku izpētes gaitā.  Muzejā bez viduslaiku pils ietilpst arī Turaidas muižas saimnieciskā centra apbūve – muižas pārvaldnieku jaunā …

Karšu un plānu kolekcija

Pētera Mantnieka kartogrāfijas institūta 20. gadsimta 30. gadu izdevums Lielā Latvijas karte, TMR 15802

Turaidas muzejrezervāta karšu un plānu kolekcijā ir apmēram 500 dažādi kartogrāfiskie materiāli, kas aptver laika posmu no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām. Ģeogrāfiski aptverta ļoti plaša teritorija, sākot jau ar tuvākās apkārtnes uzmērojumiem un plāniem līdz pat Eiropas un pasaules …

Mājsaimniecības priekšmetu un trauku kolekcija

Zivju cepamā panna. TMR 24871

Turaidas muzejrezervāta krājuma mājsaimniecības priekšmetu un trauku kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 889 vienības. Priekšmetus galvenokārt var attiecināt uz laika posmu no 18. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 80-tajiem gadiem. Tie savulaik tikuši lietoti gan kungu mājās, gan …

Mākslas priekšmetu kolekcija

Glezna.  Ainava pie Gaujas. Nikolajs Linde

Turaidas muzejrezervāta mākslas kolekcija veidojusies ilgā laika posmā – no 1955. gada. Tajā pārstāvēti dažādās tehnikās darināti darbi – gan eļļa, pastelis, akvarelis, batika, emalja, grafika- linogriezumi un citi. No Līgatnes ciema bibliotēkas tika iegūts viens no pirmajiem mākslas kolekcijas …

Mēbeļu kolekcija

Sofa ar jūraszāļu pildījumu bīdermeiera stilā, izgatavota Latvijā 19. gadsimta 30.-40. gados. TMR 24324

TMR krājuma mēbeļu kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 275 vienības. Mēbeles raksturo zemnieku, muižas vidusslāņa pārstāvju, kā arī mazpilsētas iedzīvotāju dzīves vidi laika posmā no 19. gadsimta pirmās puses līdz 20. gadsimta 60. gadiem. Lielākajā daļā mēbeļu izmantota …

Mēru un mērinstrumentu kolekcija

Bezmēns ar metāla skalu, kas sadalīta mārciņu iedaļās. SM 11406

Turaidas muzejrezervāta krājumā uz 2012. gada 1. janvāri ir 54 dažādi tilpuma, garuma un svara mēri un mērinstrumenti. Lielākā daļa no Turaidas muzejrezervātā esošajiem mēriem un mērinstrumentiem attiecas uz laiku no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta pirmajai trešdaļai. Šajā laikā …

Mūzikas instrumentu un zvanu kolekcija

Ermoņikas ar dekoratīviem metāla apkalumiem, gatavojis Jūlijs Šauriņš 20. gadsimta 40. gados. TMR 19023

Turaidas muzejrezervāta krājumā mūzikas instrumentu un zvanu kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 49 vienības. No tām četri ir sitamie instrumenti – trīs bungas un viens t.s. pašskanošais instruments – tamburīns, kas ir līdzīgs vienpusējām bungām ar aplī piestiprinātām metāla …

Numismātikas kolekcija

Turaidas muzejrezervāta krājuma numismātikas kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 825 krājuma vienības. 354 monētas atrastas arheoloģiskajos izrakumos kādreizējā Turaidas pils novada teritorijas un Siguldas apkārtnes arheoloģiskās izpētes objektos  – pilskalnos un senkapos: Turaidas viduslaiku pilī un Baznīckalnā, kā …

Pastkaršu, fotopastkaršu un apsveikuma kartiņu kolekcijas

Turaidas muižas piena paviljons. 20. gadsimta sākums. Pastkarte. TMR 16677

Pastkaršu un fotopastkaršu kolekcija Viena no Turaidas muzejrezervāta krājuma kolekcijām ir pastkartes. Šajā kolekcijā ir 2051 krājuma vienības, kas datējamas sākot no 20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Pirmā pastkarte TMR krājumā nonāca 1950. gadā un uz tās bija Ernesta …

Periodikas kolekcija

Laikraksts „Siguldas Dzīve”, Nr. 1, 1927. gads. SM 6414

Presei vienmēr ir bijusi nozīmīga loma sabiedrības sociālo un politisko procesu atspoguļošanā un dažkārt arī to virzībā, ne velti mūsdienās mēdijus dēvē par ceturto varu. Viena no pētniecības ziņā visplašāk izmantotajām Turaidas muzejrezervāta kolekcijām ir periodika, kurā apkopotas 4065 krājuma …