Atklātie konkursi


Identifikācijas Nr.,
iepirkuma priekšmets un nosaukums
Nolikums Paziņojums publicēts IUB Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmums
TMR2016/5
“Ekspozīcijas „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” mākslinieciskais risinājuma (dizaina) mets”Pamatojoties uz interesentu lūgumu, tiek organizēta papildus ieinteresēto personu sanāksme, notiks Turaidas muzejrezervātā, Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā (administrācijas ēkā) 21.06.2016. plkst. 14.00.

 

 

Nolikums

Pielikums-1

Pielikums-2

Pielikums-3

DWG failu pielikums (papildināts 01.07.2016)

 

03.06.2016 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016. gada 22. jūlija plkst.12.00.  Lēmums

 

Identifikācijas Nr.,
iepirkuma priekšmets
Nolikums Paziņojuma par līguma slēgšanu publicēšanas datums IUB PVS Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Līguma izpildītājs Līguma cena Euro bez PVN
ID TMR2016/1Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta TURAIDAS MUIŽAS KŪTS-STAĻĻA-LAIDARA ĒKU
KOMPLEKSA restaurācijai/atjaunošanai un piegulošās teritorijas labiekārtojumam
NolikumsPielikums-1.1.
Pielikums-1.2.
Pielikums-2.1.
pielikums-2.2.

Pielikums-2.3.

Pielikums-2.4.

Pielikums-3.1.

Pielikums-3.2.

Pielikums-4

Pielikums-5
Pielikums-6
Pielikums-7
04.01.2016. 02.02.2016. plkst.12.00 12.04.2016NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA ATKLĀTĀ KONKURSA REZULTĀTIEM