4000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)


Identifikācijas Nr.,
iepirkuma nosaukums
Nolikums Paziņojums publicēts IUB Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums. Līguma izpildītājs Līgums.Līgumcena Euro (bez PVN)
ID Nr. TMR2016/12, Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana Nolikums
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
31.10.2016 Līdz 11.11.2016. plkst.11  24.11.2016

Lēmums

 AAS „Balta” reģ. Nr. 4003049409 Līgums

EUR 11 506,86

ID Nr. TMR2016/11, Mobilo plauktu iegāde Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām NolikumsAtbildes uz jautājumiem 25.10.2016 Līdz 07.11.2016. plkst.10.00 09.11.2016

Lēmums

SIA `R.A.S.A. un Ko` reģ. Nr. 40003115278 Līgums

EUR 3969,16

ID Nr. TMR2016/10, Restaurācijas un atjaunošanas projekta izstrāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta vēsturiskās ēkas – Turaidas muižas Vagara mājas saglabāšanai Paziņojums par līgumu netiek publicēts saskaņā ar PIL 8.2 panta 16. daļas 2.punktu (PIL 63. panta 1.daļas 2. punkts). Līdz 02.11.2016. plkst.11.00, pagarināts līdz 07.11.2016 plkst.16.00 Sarunu procedūra pārtraukta
ID Nr. TMR2016/9,  “Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde” Nolikums 05.10.2016 Līdz 17.10.2016 plkst. 10.00 18.10.2016

Lēmums

SIA “Laimas”, reģ. Nr. 40103034626, Līgums


EUR 17 780,80

ID Nr. TMR2016/7, Ekspozīcijas „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” mākslinieciskais risinājuma (meta) tehniskā projekta izstrāde Paziņojums par līgumu netiek publicēts saskaņā ar PIL 63. panta 3.daļu. Līdz 23.08.2016. plkst.16.00 26.08.2013 SIA “Mezters”, reģ. Nr. 50103619681 Līgums
EUR 20 000
ID Nr. TMR2016/6 „Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde” Nolikums 01.08.2016 Līdz 15.08.2016. plkst. 12.00 17.08.2016
Lēmums
SIA “Moller Auto”, reģ. Nr. 40103847187 Līgums
EUR 14 161,16