Cenas


Turaidas muzejrezervāta maksas pakalpojumi

1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (ieejas maksa)

Ziemas sezonā (01.11. – 30.04.)

 • Pieaugušajiem – 3.00 EUR
 • Pensionāriem  -  2.15 EUR
 • Pilna laika studentiem /uzrādot studentu apliecību vai ISIC karti/  - 1.50 EUR
 • Skolēniem - 0.70 EUR
 • Personām ar III grupas invaliditāti – 0.30 EUR
 • Ģimenei (2 pieaugušie, 2 un vairāk skolēni vecumā no 7 g. līdz 18 g.), tai skaitā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” – 6.40 EUR
 • Ģimenei (1 pieaugušais, 2 un vairāk skolēni vecumā no 7 g. līdz 18 g.), tai skaitā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” - 3.70 EUR
 • Tradicionālā kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums –1.15 EUR
 • Ziemas sezonā transportlīdzekļu novietošana stāvlaukumā pie muzejrezervāta – bez maksas

Vasaras sezonā (01.05. – 31.10.)

 • Pieaugušajiem – 5.00 EUR
 • Pensionāriem –  4.30 EUR
 • Pilna laika studentiem /uzrādot studentu apliecību vai ISIC karti/ – 3.00 EUR
 • Skolēniem – 1.15 EUR
 • Personām ar III grupas invaliditāti –  0.70 EUR
 • Ģimenei (2 pieaugušie, 2 un vairāk skolēni vecumā no 7 g. līdz 18 g.), tai skaitā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” – 10.70 EUR
 • Ģimenei (1 pieaugušais, 2 un vairāk skolēni vecumā no 7 g. līdz 18 g.), tai skaitā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” –  6.40 EUR
 • Brīvdabas ekspozīciju apskate ( no plkst. 9.00-10.00 un plkst.18.00-20.00) – 2.85 EUR
 • Tradicionālā kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums – 1.15 EUR

Transportlīdzekļu novietošana stāvlaukumā pie muzejrezervāta vasaras sezonā

 • Vieglā automašīna – 1.50EUR
 • Mikroautobuss (līdz 18 sēdvietām) – 3.50 EUR
 • Autobuss – 6.00 EUR
 • Motocikls  -  1.00 EUR
2. Ekskursijas (visu gadu)

Pārskata ekskursija grupai muzeja speciālista pavadībā (1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 30 personas)

 • Latviešu valodā  - 21.34 EUR
 • Angļu, vācu vai krievu valodā – 35.57 EUR
 • Skolēnu grupām latviešu vai krievu valodā – 14.23 EUR

Tematiska ekskursija grupai muzeja speciālista pavadībā (30-40 min., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki)

 • Latviešu valodā – 7.11 EUR
 • Angļu, vācu vai krievu valodā  – 14.23 EUR
 • Skolēnu grupām latviešu vai krievu valodā – 7.11 EUR
3. Izglītojošās programmas

Programma „Ciemos pie Turaidas fogta”

 • Pieaugušo grupām  - 66.87 EUR
 • Skolēnu grupām – 35.57 EUR
 • Pilna laika studentu grupām –  49.80 EUR

Programma „No kā būvēta Turaidas pils” 35.57 EUR
Programma „Ienāc tautasdziesmu pasaulē” 26.32 EUR
Programma „Uzvārdu došana Vidzemē” 35.57 EUR
Programma „Orientēšanās spēle – Tūkstošgades stāsts ” 29.88 EUR
Programma „Turaidas Roze jeb septiņu lakatu noslēpums” 49.80 EUR
Programma „Ko lems likteņa zirgs” 35.57 EUR
Programma „Ziemassvētki Turaidas muižā” 31.30 EUR

4. Ar ekspozīciju apskati saistītie citi pakalpojumi

Filmēšana un fotografēšana pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs komerciālām vajadzībām- saskaņojama ar muzejrezervāta vadību.

Bukletu, atklātņu un citu informatīvo materiālu pārdošana apmeklētāju centrā – pēc noteiktām cenām.

5. Bezmaksas ieeja
 • Pirmskolas vecuma bērniem
 • Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni)
 • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietotisociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)
 • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
 • Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti)
 • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti);
 • Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā:
 • Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem) vadītāja (gida):
 • Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu
 • Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu)
 • Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu)
 • Muzeja apmeklētājiem muzeja ikgadējā vasaras saulgriežu pasākuma un starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā no plkst. 19:00

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts – publisko maksas pakalpojumu cenrādis 

Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas Q-Latvia kvalitātes zīme piešķirta Turaidas muzejrezervātam